Stt Nhân vật Cấp
1 Hun•MàLiếc 122
2 •Mì-Tôm• 122
3 ÚtChịch 121
4 sôcôla. 120
5 Đời-Ngông 120
6 :dâutây: 119
7 DiaoChan• 119
8 Hoàng_huynh 119