Stt Nhân vật Cấp
1 •GấuMập 121
2 •GấuCha 121
3 •Mì-Tôm• 120
4 sôcôla. 120
5 Bố-Ku-Khánh 120
6 =TrúcLinh= 118
7 :dâutây: 118
8 côcacôla 117