Stt Nhân vật Cấp
1 ĐiềuƯớc 125
2 •Mì-Tôm• 125
3 Vape 123
4 Diao-Chan 123
5 -YugiOh- 122
6 Lãng°quên 122
7 sôcôla. 121
8 Đời-Ngông 120