Stt Nhân vật Cấp
1 •GấuCha 120
2 •GấuMập 120
3 Đình.Thiên. 119
4 •Mì-Tôm• 119
5 sôcôla. 119
6 ๖ۣHoaVinh 118
7 Oli•Death 117
8 Hắc_Gold 117