Stt Nhân vật Cấp
1 ĐiềuƯớc 124
2 •Mì-Tôm• 124
3 Nhật•Anh 122
4 Diao-Chan 121
5 sôcôla. 121
6 :dâutây: 120
7 Đời-Ngông 120
8 Lãng°quên 120