Stt Nhân vật Cấp
1 OVER-DIE 128
2 ĐiềuƯớc 127
3 •Cry 127
4 -Mẹ- 126
5 thiêú.gia 126
6 TombRaider 126
7 °whis.sam° 126
8 Pháp_Sư 126