Stt Nhân vật Cấp
1 BeMai 120
2 Mì-Xào-Oli 119
3 Đình.Thiên. 119
4 ๖ۣHoaVinh 117
5 •Mì-Tôm• 117
6 sôcôla. 117
7 Hắc_Gold 116
8 Oli•Death 116