Stt Nhân vật Cấp
1 Mật-Đắng 130
2 ma.tôn 129
3 KẻLưuVong 129
4 ĐiềuƯớc 129
5 -Mẹ- 129
6 °PhápSư° 128
7 ?????? 128
8 Oli.Death 128