Stt Nhân vật Cấp
1 •GấuMập 121
2 •GấuCha 121
3 •Mì-Tôm• 120
4 sôcôla. 120
5 Đình.Thiên. 120
6 OanhPhạm 118
7 :dâutây: 118
8 Hắc_Gold 117